|
Hermsen Innovatiecoaching

Actief op het raakvlak van mens en technologie


Slimmer organiseren

Hermsen InnovatieCoaching gelooft in praktische oplossingen die de klant helpt zaken slimmer te organiseren. Een oplossing of advies staat niet op zich zelf maar is onderdeel van een groter geheel. Door de focus te leggen op een praktisch oplossing blijft er voldoende tijd en aandacht over voor de menselijk kant van verandering. Implementatie, coaching, scholing, opleiding en cultuuraspecten maken hierbij het verschil.

Open werkwijze

Door gebruik te maken van reeds binnen de organisatie aanwezige talenten, kennis en systemen wordt een verandering vormgegeven. Op basis van een heldere analyse van de situatie wordt projectmatig een veranderproces ingericht, uitgevoerd of versneld.

Interessegebied

Techniek, technologie, Linux, Open source, onderwijs, E-learning.


Actief op het raakvlak van mens en technologie

drs. Eduardo Hermsen

Mobiel:
E-mail: eduardo AT InnovatieCoachingTwente.nl